Giấy in nhiệt in logo thương hiệu

Giá liên hệ

Giấy in bill có in thương hiệu/ logo/ thông tin trên 1-mặt (thường là mặt sau – như các hóa đơn điện lực) hoặc cả 2-mặt.

Basis phục vụ in ấn thương hiệu lên các cuộn giấy in để bạn giao gửi thêm thông tin đến từng khách hàng – khẳng định thương hiệu – sự chuyên nghiệp:

Giấy in nhiệt cho các chuỗi cửa hàng: Starbucks, Baskin Robins, Family Mart v.v…

Danh mục:
0939953111